Band tussen minderjarige broers en zussen eindelijk wettelijk beschermd

Op 9 juni 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 20 mei 2020 waarbij de persoonlijke band tussen broers en zussen eindelijk een wettelijke bescherming krijgt. Deze wet geeft aan minderjarige broers en zussen het recht om niet van elkaar gescheiden te worden en bepaalt dat alle minderjarige broers en zussen recht op persoonlijk contact hebben met elkaar.

Ingevolge deze nieuwe wet is ook een nieuw artikel ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel stelt dat de familierechter moet streven naar eenzelfde regeling voor alle broers en zussen. De familierechter moet dus trachten om minderjarige broers en zussen zoveel mogelijk samen te houden en niet van elkaar te scheiden. Als dit toch onmogelijk blijkt, dan hebben de broers en zussen een recht op persoonlijk contact met elkaar. Dit geldt niet alleen voor zogenaamde “volle” broers en zussen, maar ook voor halfbroers en -zussen en kinderen die in hetzelfde gezin worden opgevoed en die een bijzondere affectieve band hebben met elkaar (bv. pleeggezin, stiefbroers en zussen, plusbroers en -zussen). Dit recht op persoonlijk contact is bovendien van toepassing op alle broers en zussen ongeacht de leeftijd.

Het doel van de wet is duidelijk: Het recht op een familieleven zoveel mogelijk respecteren en er zorg voor te dragen dat bij een relatiebreuk tussen de ouders de band tussen de kinderen niet verloren gaat.

Heb je vragen?

Aarzel niet ons te contacteren bij vragen hierover of als u in het kader van deze nieuwe wet de huidige overeenkomst wil herzien of deze wil toepassen in het kader van onderhandelingen die u misschien aan het voeren bent over een Echtscheiding Onderlinge Toestemming.