Beslag op rekeningen: een sterk drukkingsmiddel

Beslag op rekeningen: een sterk drukkingsmiddel

 

Slecht betalende klanten zijn een nachtmerrie voor elke ondernemer. Samen met de ondernemer zoeken wij naar manieren om wanbetalers zo vlug mogelijk tot betalen te dwingen. Een uitstekend instrument daarvoor is het zogenaamde “beslag op rekeningen”. Indien u als ondernemer een onbetaalde en niet‑geprotesteerde factuur heeft tegen een klant die handelaar is, kan u voor het bedrag van deze factuur bewarend beslag laten leggen op de tegoeden op de bankrekeningen van uw niet-betalende klant. Dat kan zeer eenvoudig. U hebt daarvoor geen voorafgaandelijke toestemming van de beslagrechter nodig. Een eenvoudig schrijven van uw raadsman aan een gerechtsdeurwaarder volstaat. De tegoeden op de geviseerde bankrekening worden onmiddellijk geblokkeerd en zijn niet meer beschikbaar voor uw klant – debiteur. Zulk beslag brengt u uiteraard in een zeer sterke onderhandelingspositie om uw klant te dwingen tot onmiddellijke betaling van uw openstaande facturen over te gaan. Contacteer ons gerust indien u hierover meer informatie wenst.