GDPR … 1,5 jaar later

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese regelgeving heeft tot doel de persoonsgegevens (van natuurlijke personen) in de lidstaten van de EU beter te beschermen.  

GDPR legt administratieve, juridische en organisatorische verplichtingen op aan elke ondernemer, onderneming of organisatie die persoonsgegevens bijhoudt en verwerkt.
In de wet zijn belangrijke sancties opgenomen voor wie zich niet aan de regels houdt. De wet voorziet in (maximum) boetes tot 10 miljoen euro of 2% van de wereldwijde jaaromzet / 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Inmiddels ligt de inwerkingtreding van deze wetgeving al geruime tijd achter ons en blijkt dat er wel degelijk overal in Europa wordt gecontroleerd én beboet. België hinkte initieel ietwat achterop omdat pas op 29 maart 2019 de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voormalige Privacycommissie) volledig benoemd werd. Sindsdien zijn er evenwel al verschillende boetes opgelegd variërend van 2.000 euro tot 15.000 euro.

In een recente uitspraak werd een (juridische) website beboet wegens het foutief gebruik van cookies en het verkeerd informeren van de websitebezoekers. Verwacht wordt dat deze eerste uitspraken en boetes slechts de voorloper zijn van veel meer controles én zwaardere boetes.
De tijd dat men zich kon verschuilen achter onwetendheid is duidelijk voorbij.

Voor meer informatie kunt u steeds bij ons kantoor terecht.

Contacteer ons voor een afspraak.