Gedaan met de 6% BTW-attesten bij renovatie!

Elke aannemer die al eens voor particulieren werken uitvoert aan de woning van de klant kent de problematiek van de (vroeger) verplichte BTW-attesten. Om als aannemer te kunnen factureren, moest de klant eerst om de invulling van een BTW-attest worden gevraagd. Dat liep niet altijd van een leien dakje en bracht alleszins heel wat administratieve rompslomp voor de aannemer met zich. Verantwoordelijkheid ook, want bij een BTW-controle was het de aannemer die werd geviseerd indien niet het juiste en door de klant ondertekende BTW attest kon worden voorgelegd.

Sedert 1 januari 2022 werd deze administratieve verplichting eindelijk versoepeld.

In plaats van attesten bij uw klant op te vragen opdat die van het 6% BTW-tarief zou kunnen genieten, moet u nu verplicht op uw facturen een standaardverklaring opnemen met volgende tekst:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Vanaf 1 juli 2022 kan u niet meer met de oude BTW-attesten werken en moeten uw facturen dus verplicht bovenstaande BTW-bepaling bevatten.

Tot en met 30 juni 2022 kan u nog van de oude attesten gebruik maken. Daarna niet meer. Zorg dus voor tijdige aanpassing van uw facturen en u bent meteen in orde. Het is dan aan uw klant om u binnen de maand na ontvangst van de factuur ervan te verwittigen indien hij/zij niet aan de criteria voor het 6% tarief zou voldoen. 

Contacteer ons gerust indien u hieromtrent nog vragen zou hebben!

 

Tom Goossens
Veerle Sorel
Birgit Debruyn