Heeft een fietser die het zebrapad oversteekt voorrang?

Voetgangers hebben voorrang op een zebrapad. Maar hebt u die voorrang ook als u al fietsend het zebrapad gebruikt?

Een zebrapad is een oversteekplaats voor voetgangers. Die hebben, als ze op een zebrapad de straat oversteken of op het punt staan om dat te doen, voorrang op de andere weggebruikers. Als u met uw fiets aan de hand loopt, wordt u beschouwd als een voetganger. Ook dan hebt u dus voorrang op een zebrapad.

Steekt u evenwel een zebrapad al fietsend over, dan geniet u de voorrang die voetgangers hebben, niet. Meer nog, u mag de voetgangers niet hinderen en moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

fietser op het fietspad

Fietsers moeten dus eigenlijk gebruik maken van oversteekplaatsen voor fietsers, als die aanwezig zijn. Een belangrijk verschil met zebrapaden is dat fietsers op zo’n oversteekplaats voor fietsers géén voorrang hebben op andere weggebruikers. Ze moeten dus wel degelijk voorrang verlenen aan naderende bestuurders.

Stap dus af en houd uw fiets aan de hand als u het zebrapad wil oversteken en daarbij gebruik wil maken van uw voorrangsrecht.