Hoe lang moet u blijven betalen voor de studies van uw (minderjarige) kinderen?

Artikel 203 Burgerlijk Wetboek stelt dat ouders dienen te zorgen voor het levensonderhoud en de opleiding van hun kinderen. Als de opleiding van het kind nog niet voltooid is, dan blijft die verplichting doorlopen als het kind meerderjarig wordt. Maar hoe lang moet u als ouder blijven betalen na de meerderjarigheid? En blijft die verplichting bestaan als uw kind zijn voeten veegt aan zijn opleiding?

Het spreekt voor zich dat dit soort discussies vooral naar boven komen bij koppels die gescheiden zijn en waarvan de relatie tussen het kind en van de ouders vertroebeld is. De wet zegt hierover alvast niets. Om de genoemde vragen te beantwoorden, moeten we dus gaan kijken naar de rechtspraak. Over dit onderwerp zijn al tientallen arresten van verschillende hoven van beroep geveld. Als vuistregels kunnen we het volgende onthouden:

Samengevat kunnen we dan ook besluiten dat er moet worden blijven betaald voor een studerend meerderjarig kind en het voor de ouders vrij moeilijk is om aan te tonen dat een studieverloop abnormaal is of abnormaal lang aansleept. Ook als een jongere uiteindelijk een hoger diploma heeft behaald, staan de meeste rechters toe dat er nog een aanvullende opleiding gevolgd wordt. In sommige gevallen zelfs kan er zelfs na het behalen van een einddiploma nog beperkte tijd moeten worden bijgedragen.

Voor bijkomende vragen kunt u steeds bij ons kantoor terecht.

Bel of mail ons voor een afspraak