“Maakt de nieuwe onlinetool van de overheid een einde aan de discussies over onderhoudsgelden na een scheiding?”

De overheid heeft een tool ontwikkeld voor de objectieve berekening van onderhoudsgelden voor de kinderen. Deze tool is te vinden op de site van de FOD Justitie. Helaas betekent de invoering van dit nieuwe instrument niet het einde van discussies over onderhoudsgelden voor kinderen. Zeer vaak gaat de discussie namelijk over de in te voeren parameters.

Eén van de belangrijkste parameters is immers het inkomen van elke ouder en daarover bestaat er nu eenmaal zeer vaak discussie, onenigheid en onduidelijkheid. Zeker wanneer één ouder voorlopig parttime werkt en de andere ouder meent dat deze perfect voltijds kan gaan werken of wanneer één ouder een zelfstandige is die volgens de andere ouder zijn inkomen niet optimaliseert.

Niettegenstaande het feit dat deze nieuwe tool zeker in bepaalde situaties voor duidelijkheid en transparantie kan zorgen en het een meerwaarde is dat rechtbanken nu over het volledige Vlaamse rechtsgebied dezelfde eenduidige berekeningswijze zullen gaan hanteren, raden wij u uitdrukkelijk aan een beroep te doen op een gespecialiseerde advocaat indien u een op maat gemaakt advies wenst over de mogelijkheden voor het invullen van de tool of betwistingen omtrent de in te voeren parameters.