Op weg naar een buitengerechtelijke echtscheiding?

Er werd een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk zou maken om te scheiden door eenvoudigweg een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Enige voorwaarde zou een bepaalde termijn van officiële feitelijke scheiding zijn. Hoewel dit een eenvoudige en goedkope oplossing lijkt om uit de echt te scheiden, blijven er nog zeer veel vragen onbeantwoord. Bovendien bestaat het gevaar dat echtgenoten, gedreven door hun wens om snel en goedkoop uit de echt te scheiden, nadien geconfronteerd zullen worden met tal van discussies die mogelijks alsnog zullen leiden tot een of meerdere gerechtelijke procedures.

Vanuit onze praktijk zien wij dat het al dan niet uit de echt scheiden op zich voor de meeste mensen niet het discussiepunt is. De echtscheiding op zich verkrijgen, is bovendien gemakkelijk en relatief snel te bekomen voor de familierechtbank. De discussiepunten tussen partijen hebben vooral betrekking op de verblijfs- en financiële regeling van de kinderen en op het vlak van de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap. De vereffening en verdeling is een juridisch complex gegeven waarin niet alleen de gemeenschappelijke boedel moet worden verdeeld, maar waarin er wederzijds ook vergoedingen kunnen worden gevorderd door de ex-echtgenoten voor de eventuele eerdere inbreng van eigen gelden (denk aan erfenissen, schenkingen etc.) of voor waardevermeerderingen van eigen goederen die aangekocht of in stand gehouden zijn met gemeenschappelijke gelden.

De grote discussiepunten liggen dus niet op het vlak van de echtscheiding op zich. Het is perfect mogelijk om de echtscheiding al te laten uitspreken door de familierechtbank terwijl er nog procedures lopen over de kinderen en eventuele persoonlijke onderhoudsbijdragen. De procedure over de vereffening en verdeling kan pas aanvatten van zodra de echtscheiding zelf is uitgesproken. Vanuit ons kantoor zijn wij van mening dat cliënten best van bij de aanvang juridisch worden begeleid door mensen met kennis van zaken. Het verkrijgen van een echtscheiding op zich heeft immers reeds bepaalde verregaande implicaties: denk bijvoorbeeld aan een woonstvergoeding, fiscale gevolgen etc.. Het is absoluut aangewezen dat de partners daarvan op voorhand worden ingelicht, om te vermijden dat zij snel een echtscheiding zouden trachten te bekomen door een eenvoudige verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand zonder dat zij de gevolgen daarvan zouden kennen. Veel problemen die zich pas achteraf zullen manifesteren, hadden dan waarschijnlijk perfect vermeden kunnen worden als de scheidende partijen op voorhand volledig geïnformeerd waren geweest over de gevolgen van hun echtscheiding.

Bovendien dienen alle partijen duidelijk op de hoogte te zijn van al hun rechten en plichten en van het feit dat de grootste discussiepunten, zoals de kinderen en de vereffening en verdeling, helemaal niet opgelost zijn door een loutere en eenvoudige verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Wordt dus vervolgd …

Het wetsontwerp zal nog in detail moeten worden uitgewerkt en toegelicht, maar lijkt ons eerder een oplossing te kunnen bieden voor de zeer eenvoudige echtscheidingsdossiers waarin het koppel geen kinderen en geen gemeenschappelijk vermogen te verdelen heeft, en er geen vergoedingsrekeningen opgesteld moeten worden. In alle andere gevallen blijft ons advies dat de partijen zich op voorhand grondig laten informeren over alle gevolgen van een echtscheiding en alle rechten en plichten in het kader van de ontbinding van het huwelijk.

Contacteer zeker ons kantoor indien u hierover meer informatie wenst.

Wij staan u graag deskundig bij!

 

Veerle Sorel