Opgelet: nieuwe waarderingsregels in het erfrecht

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Tot en met 31 augustus 2018 heeft u de mogelijkheid om een “verklaring tot behoud” af te leggen bij de notaris. Concreet betekent dit dat u er dan voor kiest om voor de in het verleden reeds gedane schenkingen (aan uw kinderen bvb.) het oude erfrecht van toepassing te laten. Wanneer kan dit nuttig zijn?

erfrecht

De nieuwe wet voorziet in gewijzigde waarderingsregels. Het kan dan ook in bepaalde gevallen belangrijk zijn te kiezen voor een verklaring van behoud, bijvoorbeeld indien er aandelen in de familiale vennootschap werden geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik of indien er in het verleden op diverse tijdstippen geldsommen werden geschonken aan de kinderen.

Door de gewijzigde waarderingsregels in het nieuwe erfrecht zou immers een schenking uit het verleden waarbij u uw kinderen gelijke schenkingen wilde toebedelen, nu kunnen wijzigen in ongelijke delen. Wilt u weten of dat in uw geval zo zou zijn, en of u dus best gebruik maakt van zo’n verklaring van behoud, contacteer dan Goossens Advocaten en onze erfrechtspecialisten zullen u daarbij gepast adviseren.