Roerende goederen schenken aan uw (klein)kinderen: hoe pakt u dat best aan?

U wil roerende goederen (geld, kunstwerken, auto’s, juwelen, …) schenken aan uw (klein)kinderen. Over welke mogelijkheden beschikt u?

Bij schenkingen is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen schenkingen van roerende en van onroerende goederen.

Wij zetten voor u de voor- en nadelen op een rijtje.

Geregistreerde schenking

Waarom zou u opteren voor het registreren van een schenking bij de notaris of via een geregistreerde akte tussen partijen?

Sommige schenkingen moeten verplicht gebeuren via geregistreerde weg. Het gaat onder andere om aandelen, maar bijvoorbeeld ook wanneer u een voorbehoud wil op een vruchtgebruik. Om hierbij schenkbelasting te vermijden, werd in het verleden al eens een beroep gedaan op een buitenlandse notaris (de zgn. Kaasroute, waarbij geen belasting betaald diende te worden). Met de wet van 3 december 2020 is het sinds 15 december 2020 niet meer fiscaal voordelig om verplichte notariële schenkingen te doen via een buitenlandse notaris. Waar vroeger de mogelijkheid bestond om schenkingen te doen zonder registratie in België en bijgevolg te ontsnappen aan de schenkbelasting, moeten deze schenkingen vandaag ook geregistreerd worden in België en zullen zij dus ook onderworpen worden aan het schenkingsrecht.

Niet-geregistreerde schenking

Als u schenkt via een handgift of een bankoverschrijving, dan is er geen verplichting tot registratie en is de schenking belastingvrij. Dit is ongetwijfeld de makkelijkste en goedkoopste oplossing. Maar dan mag u als schenker niet overlijden binnen een termijn van 3 jaar. Is dit wel het geval, dan moet er op de gekregen som erfbelasting betaald worden. Het Vlaamse regeerakkoord verduidelijkt de plannen om deze ‘verdachte periode’ met een jaar te verlengen en hoopt hiermee schenkingen via officiële weg aan te moedigen. Dit is echter vandaag de dag nog niet in voege, maar zeker to be continued …

Wat u niet mag vergeten bij een schenking, is dat deze het ‘beschikbare deel’ niet mag overschrijden. Dit wil zeggen dat u niet méér mag schenken dan de helft van uw vermogen: de andere helft is voorbehouden voor een gelijke verdeling tussen uw kinderen. Let ook op voor het bewijzen van deze schenking bij de fiscus: hiervoor is bewijsmateriaal erg handig. Ditzelfde bewijsmateriaal (van de schenking) kan ook bij een overlijden erg nuttig zijn om discussies te voorkomen.

Voorkeur?

Welke schenking uw voorkeur draagt, ligt dus volledig in uw handen. Het kiezen van de officiële weg of de gewone gift zonder registratie zal een persoonlijke keuze zijn. Het is weliswaar belangrijk om bij beide types van schenking te beseffen dat de schenking onherroepelijk is! Denk dus goed na vooraleer u een schenking doet. Raadpleeg ook altijd uw advocaat om advies in te winnen in verband met een toekomstige schenking.

Hebt u nog verdere vragen over een schenking?

Dan kunt u voor meer informatie steeds bij ons kantoor terecht.