Vermijd een UBO-boete voor uw bedrijf: breng uw UBO-verplichtingen in orde

Wie de bestuurders zijn van een vennootschap kan door de verplichte publicatie van bestuurdersbenoemingen en -ontslagen (in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad) eenvoudig achterhaald worden. Maar te weten komen wie achter de schermen de echte belanghebbenden zijn, is minder eenvoudig. In het kader van de antiwitwaswetgeving verplicht de overheid sedert 31.12.2019 vennootschappen daarom om deze informatie bekend te maken via het zogenaamde UBO-register (‘ultimate beneficial owners’). Wie het binnen een vennootschap echt voor het zeggen heeft wordt de uiteindelijke begunstigde genoemd.

Elk jaar dient de juistheid van deze gegevens bevestigd te worden. Niet alleen voor de vennootschappen, maar ook voor vzw’s, trusts en stichtingen geldt deze verplichting. De identiteit doorgeven van de uiteindelijke begunstigde van een bedrijf is evenwel niet voldoende. Wie de uiteindelijke begunstigde registreert, dient ook het bewijs te leveren dat de informatie over deze uiteindelijke begunstigde nauwkeurig en actueel is. Dit betekent dat de lijst telkens dient aangepast te worden wanneer gegevens niet meer up-to-date zijn.

De termijn om de verplichtingen in orde te brengen, verstreek op 31 augustus 2021.

De FOD Financiën schreef ondertussen alle bedrijven aan, die nog niet in orde zijn met dit UBO-register. Wie hier geen gevolg aan geeft, krijgt een boete. 8.000 Belgische bedrijven kregen eind oktober 2021 een eerste UBO-boete ten bedrage van 500 EURO per bestuurder.

Uit de praktijk blijkt dat overigens de meeste bankinstellingen geen zicht- of spaarrekeningen meer toestaan aan bedrijven die niet in orde zijn met dit UBO-register. Deze verplichting dient dus zeer ernstig genomen te worden om geen problemen te krijgen met de bepalingen uit de antiwitwaswetgeving. 89% Van de Belgische bedrijven zou zich hiermee inmiddels in regel hebben gesteld. Kijk dus zeker na of uw onderneming, VZW, trust of stichting niet tot de resterende 11% behoort en pas onmiddellijk uw UBO-register aan als er zich op aandeelhoudersvlak relevante wijzigingen voordoen.

 

Voor vragen omtrent deze materie kan u steeds bij ons kantoor terecht!

De Wolf Jorgen
Goossens Advocaten