Wat als de enige zaakvoerder van de vennootschap overlijdt?

Ondernemen gebeurt door mensen. Een vennootschap kan dan ook perfect opgericht en/of geleid worden door één man of vrouw. Maar wat als de enige zaakvoerder plots overlijdt? 

Niemand kan voorspellen wanneer hij of zij zal sterven. Een overlijden kan verwacht zijn, maar ook erg plots. Als de enige zaakvoerder van een vennootschap overlijdt, dan heeft dit ongetwijfeld een zware impact op de werking van het bedrijf, maar mag dit niet betekenen dat die vennootschap daardoor onbestuurbaar wordt. Daarom voorziet de wet dat in dit geval de aandeelhouders automatisch beschikken over de rechten en plichten tot het beheren van de vennootschap. Zij zullen ad interim het bestuur waarnemen en zo snel mogelijk een Algemene Vergadering bijeenroepen om een nieuwe zaakvoerder te benoemen. Van deze wettelijke regeling kan afgeweken worden in de statuten van de vennootschap. 

Ook in de nieuwe vennootschapswetgeving (in voege sinds 1 mei 2019) is een soortgelijke regeling voorzien. Als er geen bestuurder is in de vennootschap, dan worden de aandeelhouders geacht elkaar wederkerig de macht te hebben verleend om, de ene voor de andere, te besturen. De daden van bestuur die worden verricht door één van de aandeelhouders, verbinden automatisch de andere aandeelhouders.

Als de zaakvoerder die overlijdt, de enige zaakvoerder én enige aandeelhouder is van de vennootschap, dan gaan de aandelen over in de nalatenschap van de overledene. Diens erfgenamen hebben dan het recht om een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen van de vennootschap en die zal dan een nieuwe aandeelhouder benoemen.

Hebt u vragen over de precieze verantwoordelijkheden binnen uw vennootschap?

Of wil u advies bij het opstellen van statuten?

Neem dan zeker contact op met ons kantoor. Onze specialisten in ondernemingsrecht helpen u graag verder.