Wijzigingen in de Wet Betalingsachterstand: wat verandert er voor u?

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, de zogenaamde Wet Betalingsachterstand, is een belangrijke garantie tegen wanbetalingen van uw facturen door uw professionele klanten. Ze is daarom van zeer groot belang voor elke onderneming. Deze wet werd in augustus 2021 gewijzigd en treedt aldus in werking op 1 februari 2022. Wat verandert er juist?

In de wet wordt nu voorzien dat er een standaard betalingstermijn van 30 dagen geldt als er tussen ondernemingen contractueel (via een overeenkomst of betalingsvoorwaarden bijvoorbeeld) niets werd vastgelegd. Vanaf 1 februari 2022 geldt er tevens een maximale betalingstermijn van 60 dagen.

In tegenstelling tot wat vandaag de dag het geval is, zullen de grote spelers op de markt dus niet langer eenzijdig betalingstermijnen kunnen opleggen van meer dan 60 dagen. De praktijk leert dat bedrijven soms betalingstermijnen hanteren tot 90 dagen einde maand, of zelfs nog langer! Wel wordt in de wet voorzien dat er bij Koninklijk Besluit uitzonderingen gemaakt mogen worden voor sommige sectoren.

Als contractueel tóch een langere termijn vastgelegd zou zijn, dan zal deze automatisch en van rechtswege herleid worden naar de basistermijn van 30 dagen. Met deze wetswijziging komt de wetgever tegemoet aan de kleinere ondernemingen die tot op heden geregeld in liquiditeitsproblemen kwamen ten gevolge van onredelijk lange betalingstermijnen die grote ondernemingen vaak voor zichzelf afdwongen.

Wanneer vangt de betalingstermijn aan?

De begindatum voor deze termijn blijft de dag volgend op

Geen achterpoortjes meer

Twee omwegen die nu soms gebruikt worden om de betalingstermijn te verlengen, worden beperkt door de wetgever.

Wij kunnen deze wetswijziging alleen maar toejuichen. Hiermee wordt het machtsonevenwicht dat vaak bestaat als er contracten gesloten worden met grote ondernemingen, hersteld ten voordele van de kleinere (meestal zwakkere) onderneming.

Laat uw betalingsvoorwaarden checken

Wenst u uw betalingsvoorwaarden te laten nakijken en aanpassen of wenst u de overeenkomst die u ter ondertekening werd voorgelegd te laten onderzoeken in functie van deze wetswijziging? Dan helpen onze specialisten u hiermee graag verder!

Maak meteen een afspraak.

 

Tom Goossens & Birgit Debruyn