Eenmanszaak failliet? Is dit het einde van jouw ondernemersdroom?

Je bent zelfstandige met een eenmanszaak en je onderneming gaat failliet. Mag je meteen jouw ondernemersdromen opbergen? Of is er wel degelijk licht aan het einde van de tunnel? 

Ben je zelfstandige, dan moet je kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap. Elke keuze heeft voor- en nadelen. 

Bij een eenmanszaak dreig je dus zelf voor de schulden op te draaien. Sinds 1 mei 2018 zijn de faillissementsregels voor eenmanszaken evenwel gewijzigd. De wetgever wil ondernemers na een faillissement immers de kans geven om een ‘fresh start’ te nemen.

Dit houdt in dat je als ondernemer, nadat je eenmanszaak failliet verklaard is, de mogelijkheid krijgt om onmiddellijk een nieuwe onderneming op te starten. Alle inkomsten die je met deze nieuwe onderneming genereert, vallen buiten het faillissement en komen dus aan jezelf toe. Als blijkt dat er geen grove fouten begaan zijn die aanleiding gegeven hebben tot het faillissement van de eenmanszaak, zal – in principe bij het afsluiten van het faillissement – kwijtschelding worden verleend door de rechtbank voor alle schulden. Precies om aan de ondernemer de kans te geven om, na een mislukking, een nieuwe start te kunnen nemen.

Heb je vragen over je aansprakelijkheid als ondernemer?

Neem dan contact op met ons kantoor.