Categorie

15 november 2022

Levenslang rijverbod wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid: een veiligheidsmaatregel die steeds vaker wordt opgelegd

De politierechter beschikt over een uitgebreid sanctie-arsenaal om overtreders van de Wegcode te bestraffen. Naast straffen, kan de politierechter ook een zogenaamde veiligheidsmaa

Lees meer

23 december 2021

Rijden onder invloed van alcohol: wat zijn de strafrechtelijke gevolgen?

Naast de evidente veiligheidsrisico’s voor uzelf en andere weggebruikers, kan rijden onder invloed van alcohol (of andere illegale drugs) tegenwoordig zware gerechtelijke gev

Lees meer

24 november 2017

Heeft een fietser die het zebrapad oversteekt voorrang?

Voetgangers hebben voorrang op een zebrapad. Maar hebt u die voorrang ook als u al fietsend het zebrapad gebruikt? Een zebrapad is een oversteekplaats voor voetgangers. Die hebb

Lees meer