Categorie

29 juni 2021

Band tussen minderjarige broers en zussen eindelijk wettelijk beschermd

Op 9 juni 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 20 mei 2020 waarbij de persoonlijke band tussen broers en zussen eindelijk een wettelijke bescherming krijgt. Deze we

Lees meer

07 januari 2021

Roerende goederen schenken aan uw (klein)kinderen: hoe pakt u dat best aan?

U wil roerende goederen (geld, kunstwerken, auto’s, juwelen, …) schenken aan uw (klein)kinderen. Over welke mogelijkheden beschikt u? Bij schenkingen is het be

Lees meer

11 september 2020

“Maakt de nieuwe onlinetool van de overheid een einde aan de discussies over onderhoudsgelden na een scheiding?”

De overheid heeft een tool ontwikkeld voor de objectieve berekening van onderhoudsgelden voor de kinderen. Deze tool is te vinden op de site van de FOD Justitie. Helaas betekent de

Lees meer

04 oktober 2019

Hoe lang moet u blijven betalen voor de studies van uw (minderjarige) kinderen?

Artikel 203 Burgerlijk Wetboek stelt dat ouders dienen te zorgen voor het levensonderhoud en de opleiding van hun kinderen. Als de opleiding van het kind nog niet voltooid is, dan

Lees meer

03 oktober 2019

Welke familienaam krijgt mijn kind?

Wordt u binnenkort vader of moeder? Krijgt uw kind dan automatisch de naam van de vader als familienaam of kunt u vrij kiezen? Ontdek hier hoe de vork precies in de steel zit. E

Lees meer

21 juni 2018

Opgelet: nieuwe waarderingsregels in het erfrecht

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Tot en met 31 augustus 2018 heeft u de mogelijkheid om een “verklaring tot behoud” af te leggen bij de notari

Lees meer