Categorie

07 januari 2021

Roerende goederen schenken aan uw (klein)kinderen: hoe pakt u dat best aan?

U wil roerende goederen (geld, kunstwerken, auto’s, juwelen, …) schenken aan uw (klein)kinderen. Over welke mogelijkheden beschikt u? Bij schenkingen is het be

Lees meer

11 september 2020

“Maakt de nieuwe onlinetool van de overheid een einde aan de discussies over onderhoudsgelden na een scheiding?”

De overheid heeft een tool ontwikkeld voor de objectieve berekening van onderhoudsgelden voor de kinderen. Deze tool is te vinden op de site van de FOD Justitie. Helaas betekent de

Lees meer

23 januari 2020

GDPR … 1,5 jaar later

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese regelgeving heeft tot doel de persoonsg

Lees meer

12 december 2019

Wat als de enige zaakvoerder van de vennootschap overlijdt?

Ondernemen gebeurt door mensen. Een vennootschap kan dan ook perfect opgericht en/of geleid worden door één man of vrouw. Maar wat als de enige zaakvoerder plots over

Lees meer

26 november 2019

Eenmanszaak failliet? Is dit het einde van jouw ondernemersdroom?

Je bent zelfstandige met een eenmanszaak en je onderneming gaat failliet. Mag je meteen jouw ondernemersdromen opbergen? Of is er wel degelijk licht aan het einde van de tunnel?&nb

Lees meer

04 oktober 2019

Hoe lang moet u blijven betalen voor de studies van uw (minderjarige) kinderen?

Artikel 203 Burgerlijk Wetboek stelt dat ouders dienen te zorgen voor het levensonderhoud en de opleiding van hun kinderen. Als de opleiding van het kind nog niet voltooid is, dan

Lees meer

03 oktober 2019

Welke familienaam krijgt mijn kind?

Wordt u binnenkort vader of moeder? Krijgt uw kind dan automatisch de naam van de vader als familienaam of kunt u vrij kiezen? Ontdek hier hoe de vork precies in de steel zit. E

Lees meer

21 juni 2018

Opgelet: nieuwe waarderingsregels in het erfrecht

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Tot en met 31 augustus 2018 heeft u de mogelijkheid om een “verklaring tot behoud” af te leggen bij de notari

Lees meer

24 november 2017

Heeft een fietser die het zebrapad oversteekt voorrang?

Voetgangers hebben voorrang op een zebrapad. Maar hebt u die voorrang ook als u al fietsend het zebrapad gebruikt? Een zebrapad is een oversteekplaats voor voetgangers. Die hebb

Lees meer

03 oktober 2017

Cannabis, wat mag er en wat niet? Volgens de wet mag er NIETS!

Als advocaten worden we vaak geconfronteerd met de vraag van cliënten naar wat in België nu precies wettelijk toegelaten is en wat niet inzake het bezit en de teelt van c

Lees meer

09 juni 2016

Rookverbod in de horeca: ook voor terrassen?

Over het rookverbod in horecazaken en de interpretatie en naleving/afdwinging ervan is al menig woord gezegd en geschreven. Recent was het aan het Antwerpse hof van beroep om zich

Lees meer

13 mei 2016

"Geldt een email als bewijs voor de rechtbank? En wat met een sms?"

Het bewijsrecht evolueert. De middelen waarmee het bewijs kan worden geleverd van bepaalde feiten evolueren ook. E-mails worden tegenwoordig in gerechtelijke procedures bijna steed

Lees meer

25 april 2016

Beslag op rekeningen: een sterk drukkingsmiddel

Beslag op rekeningen: een sterk drukkingsmiddel   Slecht betalende klanten zijn een nachtmerrie voor elke ondernemer. Samen met de ondernemer zoeken wij naar manieren om

Lees meer