Categorie

22 november 2022

Nog maar eens een nieuw attest bij de verkoop van een gebouw: het ‘asbestattest’

Vanaf 23 november 2022 moet al wie een gebouw verkoopt dat vóór 2001 werd opgericht, verplicht een asbestattest laten opstellen door een daartoe erkende asbestdeskund

Lees meer

15 november 2022

Levenslang rijverbod wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid: een veiligheidsmaatregel die steeds vaker wordt opgelegd

De politierechter beschikt over een uitgebreid sanctie-arsenaal om overtreders van de Wegcode te bestraffen. Naast straffen, kan de politierechter ook een zogenaamde veiligheidsmaa

Lees meer

01 juli 2022

Wat zijn uw passagiersrechten ingeval van problemen met uw vlucht?

Met de vakantie in het vooruitzicht, COVID-19 in het verleden en de recente stakingen in de maand juni nog heel vers in het geheugen, plannen velen onder ons de komende weken en ma

Lees meer

02 juni 2022

Gedaan met de 6% BTW-attesten bij renovatie!

Elke aannemer die al eens voor particulieren werken uitvoert aan de woning van de klant kent de problematiek van de (vroeger) verplichte BTW-attesten. Om als aannemer te kunnen fac

Lees meer

04 mei 2022

De rechten van kinderen in nieuw samengestelde gezinnen

Het hoorrecht voor kinderen: nu ook voor halfbroers en halfzussen! Dankzij een nieuw arrest van het Grondwettelijk Hof op 21 april 2022 worden alle kinderen in het gezin voortaan b

Lees meer

18 maart 2022

Op weg naar een buitengerechtelijke echtscheiding?

Er werd een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk zou maken om te scheiden door eenvoudigweg een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Enige voorwaa

Lees meer

24 februari 2022

Werken met een aannemer: opletten!

De Pano-reportage van februari 2022 op de VRT over misbruiken in de bouw is bij veel kijkers blijven hangen. Het sluiten van een aannemingscontract heeft nu eenmaal een belangrijk

Lees meer

26 januari 2022

Wijzigingen in de Wet Betalingsachterstand: wat verandert er voor u?

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, de zogenaamde Wet Betalingsachterstand, is een belangrijke garantie tegen wan

Lees meer

23 december 2021

Rijden onder invloed van alcohol: wat zijn de strafrechtelijke gevolgen?

Naast de evidente veiligheidsrisico’s voor uzelf en andere weggebruikers, kan rijden onder invloed van alcohol (of andere illegale drugs) tegenwoordig zware gerechtelijke gev

Lees meer

25 november 2021

Vermijd een UBO-boete voor uw bedrijf: breng uw UBO-verplichtingen in orde

Wie de bestuurders zijn van een vennootschap kan door de verplichte publicatie van bestuurdersbenoemingen en -ontslagen (in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad) eenvoudig acht

Lees meer

01 juli 2021

Tom Goossens wordt praktijkdocent aan de Universiteit van Antwerpen

Wat zijn wij fier om te kunnen melden dat Mr. Tom Goossens werd aangesteld als Praktijkdocent aan de Universiteit Antwerpen (UA) Faculteit Rechtsgeleerdheid voor het verplichte vak

Lees meer

29 juni 2021

Band tussen minderjarige broers en zussen eindelijk wettelijk beschermd

Op 9 juni 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 20 mei 2020 waarbij de persoonlijke band tussen broers en zussen eindelijk een wettelijke bescherming krijgt. Deze we

Lees meer

07 januari 2021

Roerende goederen schenken aan uw (klein)kinderen: hoe pakt u dat best aan?

U wil roerende goederen (geld, kunstwerken, auto’s, juwelen, …) schenken aan uw (klein)kinderen. Over welke mogelijkheden beschikt u? Bij schenkingen is het be

Lees meer

11 september 2020

“Maakt de nieuwe onlinetool van de overheid een einde aan de discussies over onderhoudsgelden na een scheiding?”

De overheid heeft een tool ontwikkeld voor de objectieve berekening van onderhoudsgelden voor de kinderen. Deze tool is te vinden op de site van de FOD Justitie. Helaas betekent de

Lees meer

23 januari 2020

GDPR … 1,5 jaar later

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese regelgeving heeft tot doel de persoonsg

Lees meer

12 december 2019

Wat als de enige zaakvoerder van de vennootschap overlijdt?

Ondernemen gebeurt door mensen. Een vennootschap kan dan ook perfect opgericht en/of geleid worden door één man of vrouw. Maar wat als de enige zaakvoerder plots over

Lees meer

26 november 2019

Eenmanszaak failliet? Is dit het einde van jouw ondernemersdroom?

Je bent zelfstandige met een eenmanszaak en je onderneming gaat failliet. Mag je meteen jouw ondernemersdromen opbergen? Of is er wel degelijk licht aan het einde van de tunnel?&nb

Lees meer

04 oktober 2019

Hoe lang moet u blijven betalen voor de studies van uw (minderjarige) kinderen?

Artikel 203 Burgerlijk Wetboek stelt dat ouders dienen te zorgen voor het levensonderhoud en de opleiding van hun kinderen. Als de opleiding van het kind nog niet voltooid is, dan

Lees meer

03 oktober 2019

Welke familienaam krijgt mijn kind?

Wordt u binnenkort vader of moeder? Krijgt uw kind dan automatisch de naam van de vader als familienaam of kunt u vrij kiezen? Ontdek hier hoe de vork precies in de steel zit. E

Lees meer

21 juni 2018

Opgelet: nieuwe waarderingsregels in het erfrecht

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Tot en met 31 augustus 2018 heeft u de mogelijkheid om een “verklaring tot behoud” af te leggen bij de notari

Lees meer

24 november 2017

Heeft een fietser die het zebrapad oversteekt voorrang?

Voetgangers hebben voorrang op een zebrapad. Maar hebt u die voorrang ook als u al fietsend het zebrapad gebruikt? Een zebrapad is een oversteekplaats voor voetgangers. Die hebb

Lees meer

03 oktober 2017

Cannabis, wat mag er en wat niet? Volgens de wet mag er NIETS!

Als advocaten worden we vaak geconfronteerd met de vraag van cliënten naar wat in België nu precies wettelijk toegelaten is en wat niet inzake het bezit en de teelt van c

Lees meer

09 juni 2016

Rookverbod in de horeca: ook voor terrassen?

Over het rookverbod in horecazaken en de interpretatie en naleving/afdwinging ervan is al menig woord gezegd en geschreven. Recent was het aan het Antwerpse hof van beroep om zich

Lees meer

13 mei 2016

"Geldt een email als bewijs voor de rechtbank? En wat met een sms?"

Het bewijsrecht evolueert. De middelen waarmee het bewijs kan worden geleverd van bepaalde feiten evolueren ook. E-mails worden tegenwoordig in gerechtelijke procedures bijna steed

Lees meer

25 april 2016

Beslag op rekeningen: een sterk drukkingsmiddel

Beslag op rekeningen: een sterk drukkingsmiddel   Slecht betalende klanten zijn een nachtmerrie voor elke ondernemer. Samen met de ondernemer zoeken wij naar manieren om

Lees meer